Polityka zwrotów

POLITYKA ZWROTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WARMINSKA-MANUFAKTURA.PL

1. Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje w Sklepie Internetowym www.warminska-manufaktura.pl („Sklep Internetowy”).

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu („Ustawowe prawo odstąpienia”).

3. Podmiotem uprawnionym do dokonania zwrotu produktu jest wyłącznie Konsument. Zwrotu nie może dokonać przedsiębiorca, który zakupił produkt w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Jeżeli jednak przedsiębiorcą nabył produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, wówczas również posiada status Konsumenta i jest uprawniony do Ustawowego prawa odstąpienia.

4. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w następujących formach:
a. pisemnie na adres: Warmińska Manufaktura, 10-503 Olsztyn ul. Kościuszki 33a/4;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Warmińska Manufaktura, 10-503 Olsztyn ul. Kościuszki 33a/4

8. Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

11. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku: a. przekroczenia ustawowego terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy sprzedaży; b. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych.

14. Niniejsza Polityka Zwrotów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego i wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
      Oblicz koszty dostawy